Adwokat

Piotr Ochwat

Nil satis nisi optimum

Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre

Kancelaria

Obsługa osób fizycznych

Reprezentacja klientów przed sądami i urzędami oraz doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa cywilnego (prawa umów, rzeczowego, spadkowego), rodzinnego i obrona w procesach karnych.

Obsługa przedsiębiorców

Bieżące doradztwo i kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych. Prowadzenie sporów sądowych, doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa umów, prawa handlowego, procesów inwestycyjnych, obsługa spółek, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych (RODO), prawo transportowe i międzynarodowe prawo handlowe.

Obszary działalności

Postępowania sądowe

Reprezentacja klientów (osób fizycznych, przedsiębiorców, spółek) przed sądami i organami administracji.

Obsługa przedsiębiorców

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.

Prawo rzeczowe i nieruchomości

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenia, postępowania rozgraniczeniowe, zniesienie współwłasności, obsługa inwestycji.

Prawo spadkowe

Stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, postępowania o zachowek.

Prawo umów

Opracowywanie projektów umów w obrocie gospodarczym i dla osób fizycznych.

Prawo rodzinne

Reprezentacja w postępowaniach o rozwód, alimenty, rozwiązanie przysposobienia, podział majątku wspólnego małżonków.

Prawo własności przemysłowej

Reprezentacja w sporach patentowych, dotyczących wzorów użytkowych, przemysłowych i znaków towarowych. Rejestracja Znaków Towarowych Unii Europejskiej i reprezentacja przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo autorskie

Reprezentacja twórców i przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących praw autorskich, opracowywanie projektów umów.

Ochrona danych osobowych

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. Wdrożenia i audyty RODO.

Międzynarodowe prawo handlowe

Reprezentacja w sporach wynikłych na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Doradztwo i opracowywanie umów handlowych.

Prawo transportowe

Reprezentacja przewoźników i przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa przewozowego i Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Prawo karne

Obrona i reprezentacja interesów pokrzywdzonego w sprawach karnych, w szczególności:

 • przestępstwa i wykroczenia drogowe,
 • przestępstwa przeciwko mieniu,
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu,
 • procesy o pomówienie (zniesławienie) i znieważenie,
 • przestępstwa związane z prawami własności intelektualnej i prawem autorskim.

Doświadczenie zawodowe

Adwokat Piotr Ochwat ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim i obronił w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej pracę magisterską nagrodzoną Nagrodą Ministra Gospodarki na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.
W czasie aplikacji adwokackiej zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich na terenie Krakowa i Nowego Targu.
Doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ.

Zainteresowania

Jego zainteresowania zawodowe to prawo zobowiązań, prawo rzeczowe – nieruchomości i ochrona danych osobowych.
Zainteresowania naukowe: prawo znaków towarowych, prawo własności przemysłowej, prawo cywilne.

Języki obce

 • Angielski – poziom zaawansowany,
 • Prawniczy język angielski – poziom zaawansowany,
 • Niemiecki – poziom komunikatywny,
 • Słowacki – poziom komunikatywny,
 • Prawniczy język słowacki – poziom komunikatywny,
 • Absolwent Szkoły Prawa Słowackiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński przy współudziale Slovenskej akadémie vied.

W wolnych chwilach zajmuje się przede wszystkim sportem: narciarstwem zjazdowym, skiturowym i freeride’owym, biegami górskimi, kolarstwem, kitesurfingiem.

Kontakt

 • +48 607 245 267
 • piotr.ochwat@ko-adwokaci.pl
 • poniedziałek - piątek 9:00-17:00 - po wcześniejszym umówieniu
 • ul. Szaflarska 1, 34-400 Nowy Targ
 • filia w Krakowie: ul. Retoryka 20/1, 31-107 Kraków

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy wynika z zawartej z klientem umowy. Zastosowanie mogą mieć trzy warianty ustalenia wysokości wynagrodzenia:

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe – umowa z góry określa wynagrodzenie adwokata i zakres czynności objętych tym wynagrodzeniem. Takie rozliczenie jest korzystne w sprawach, w których można od początku ocenić potrzebny nakład pracy.
 2. Wynagrodzenie godzinowe – umowa z klientem określa jedynie stawkę za godzinę pracy, zaś w zależności od czasu pracy ustalana jest ostateczna wysokość wynagrodzenia. Takie rozliczenie jest możliwe do zastosowania w sprawach, w których konieczne czynności są trudne do przewidzenia, jak również przy stałym doradztwie przedsiębiorcom.
 3. Wynagrodzenie za sukces – wynagrodzenie to może występować jedynie wraz z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym i zakłada „premię” dla adwokata w wypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na prowadzenie sprawy jedynie w zamian za „success fee”.
Strona korzysta z plików cookies, m.in. w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Warunki korzystania z plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Więcej informacji: regulamin cookies.
Akceptuj

GDPR

Strona wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej poprzez technologię plików cookies. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe.